Vandra caminon till Santiago de Compostela

1-7 maj 2023

Pilgrimsvandra

från Sarria till Santiago de Compostela

1-7 maj 2023

Vill du få perspektiv på tillvaron?

Söker du efter en djupare mening i livet?

Vill du pilgrimsvandra på egen hand men ändå ha tryggheten av en gemenskap?

Vi går i sällskap av en liten exklusiv grupp om max 8 personer.

Vi ordnar boende och har vandringsledare som går med på vandringen

Du bär själv din packning och arbetar med din egen pilgrimsprocess. Våra medvandrare finns på plats för stöd och stöttnig.

En resa utanför tiden

I över tusen år har vandrare gått i S:t Jakobs spår mot stjärnornas fält, Santiago de Compostela. Det är ett av världens största pilgrimsmål och används idag av andliga sökare från olika religioner. Vägen har använts för att söka helande och förlåtelse.

Vandringen är såväl en yttre som en inre resa, där själen och andligheten står i centrum. Under vandringen arbetar vi med pilgrimens symboler

 • Frihetens stav

 • Bekymmerslöshetens hatt

 • Tysta kåpan

 • Långsamhetens skor

 • Delandets ränsel

 • Enkelhetens tält

 • Korset för tron

camino Santiago de Compostela
map camino de santiago

Vandringsprogram

Vi samlas i Sarria 1 maj

2 maj, etapp 1, ca 2 mil

3 maj, etapp 2, ca 2 mil

4 maj etapp 3, ca 2 mil

5 maj etapp 4, ca 2 mil

6 maj etapp 5 ca 2 mil, ankomst till Santiago de Compostela

7 maj avslutning och hemfärd från Santiago de Compostela:

Resan passar dig som vill

 • möta ditt inre jag

 • utmana dig i att vandra långsamt

 • vara närvarande i stunden

 • ha perspektiv på vardagen

 • uppleva andliga stunder

 • och vill fylla ditt liv med mer liv.

Resan är avsedd för en liten exklusiv grupp om upp till 8 personer .

Vandringen sker individuellt med daglig återsamling och debriefing tillsammans med våra medvandrare.

Fysiskt behöver du klara att vandra utan stress. Möjligheter finns att transportera visst bagage vid behov. Utmaningen är både fysisk, mental, emotionell och själslig.

Gruppen och medvandrarna talar svenska.

För resan betalar du 25 000 kr.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Vad ingår?

 • Boende på enklare hotell/vandrarhem längs vägen

 • Frukost, picknick och middag

 • Reseplanering med kartor, packlista mm

 • Medvandrare på vägen

 • Sjuksköterska finns tillgänglig på resan

 • Ett härligt gäng och massor av erfarenheter

Vad ingår inte?

 • Flygbiljetter till och från Spanien. Vill du ha tips, råd eller hjälp med din bokning hjälper vi dig såklart hitta rätt upplägg för dig!

 • Vi avsätter resegaranti för gjorda betalningar. Researrangör 2Happyhearts AB.

 • Vanlig reseförsäkring har du i din hemförsäkring. Vill du ha en utökad hemförsäkring kan ditt försäkringsbolag berätta vilka produkter de erbjuder.

 • Om du vill shoppa lokala produkter på marknaden eller vid någon av besöksmålen - souvenirer, frukt, fika och annat roligt, betalar du det själv.

 • Du ansvarar själv för att ha aktuellt pass och ev vaccinationsdokument. Innan resan stämmer vi av aktuella inresekrav i Spanien.

Malin Åhman 2HappyHearts medvandrare

Res med oss!

Malin Åhman, pilgrim, själslig upptäcktsresande och författare till böckerna Pilgrim och symbolernas pussel och Pilgrim och den stora vandringen är researrangör och din medvandrare på resan.

Eva-Maria Fredmarker, pilgrim, medvandrare och sjuksköterska tar hand om oss och kringservicen.

Malin Åhman 2HappyHearts medvandrare

Evalotta Clovitiz Bergström, healer, massör, naturälskare, medmänsklig support och medvandrare på leden. Evalotta har varit på en mer medveten själslig upptäcktsresa de senaste 20 åren med bl a Terry Evans och Arne Morin som mentorer och lärare.

Avbokingsregler

Registrerad bokning kan överlåtas till annan resenär till en kostnad av registreringsavgiften 500 kr.

Vid avbokning upp till 20 dagar innan avresa återfås halva kostnaden

Ingen återbetalning vid avbokning senare än 20 dagar innan resan.

Om färre än 4 personer är anmälda till resan 20 dagar innan avresa förbehåller vi oss rätten att ställa in resan med full återbetalning till anmälda resenärer.

Paketresa och resegaranti

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en) "XY" kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företag(en) "XY" enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Hållbarhet

Vi värnar om miljön. Ditt retreat klimatkompenseras via Skymining, som planterar gräs i ökenområden för att återskapa jordens gröna lunga och binda koldioxid från luften. Av gräset produceras miljöbränsle.


Frågor? Veta mer? Skicka ett meddelande:

Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontakt till Researrangören 2Happyhearts AB

Kontaktperson: Malin Åhman

Granitvägen 15, 82634 Söderhamn

+46 705251455

malin@2happyhearts.com
per@savouroutdoor.se

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

· Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.· Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt. Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån. Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad. Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

· Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan. Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

· Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

· Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

· Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

· 2HappyheartsAB har tecknat skydd vid obestånd hos Kammarkollegiet. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av 2Happyhearts ABs obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt

https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html